"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ "* องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ติดต่อสำนักงาน โทรศัพท์ 045-711642 ต่อ 101 สำนักปลัดฯ โทรสาร 045-712902 *

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท์ 045-711642

โทรสาร 045-712902

http://www.yst-pao.org

Email: yasothonpao@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/yasothonpao